http://guvenerbekinsaat.com/erbekapt/topic/cialis-und-drogen-5e.pdf cialis und drogen LAKOSSÁGI  FELHÍVÁS

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Lucfalva  Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

 

http://litocromia.com/layouts/apotheke/cialis-20mg-8-film-tablet-9d.pdf cialis 20mg 8 film tablet A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

http://awesomeblinds.net/demo/rezeptfrei/was-bedeutet-cialis-e8.pdf was bedeutet cialis A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

wann verschreibt ein arzt viagra A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a 5/2017. (V.03.)  önkormányzati rendelettel megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint a viagra rezeptfrei paypal PARTNEREK -  érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek - a készülő dokumentumokkal kapcsolatban

-          viagra aus hausmitteln a lakossági fórumon szóban,

-          viagra für dauerst nder illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásos javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

http://bolhispania-sa.com/pdfs/docs/cialis-apothekenpreis-5d.pdf cialis apothekenpreis A  véleményezés módja: A Lucfalvai Közös Önkormányzati  Hivatalban átvehető, vagy Lucfalva község honlapjáról (www.lucfalva.hu) letölthető partneri adatlap kitöltésével.

wann darf man cialis nicht einnehmen Az írásos véleményeiket, javaslataikat és észrevételeiket 2017. június 20-ig juttathatják el az Önkormányzat címére: 3129  Lucfalva, Rákóczi út 38.  vagy az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. duree action du levitra e-mail címre.

A név és cím nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni !

 

A fenti témákkal kapcsolatosan

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

 

2017. június 07-én   szerdán 17.00 órakor

a Községházán  3129 Lucfalva, Rákóczi út38.

 

A Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a PARTNEREKET, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várjuk a Településképi Arculati Kézikönyvhöz felhasználható „Jó példák” épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések bemutatását, javaslatát digitális fotók formájában az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-mail címre várjuk jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.

 

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

A Lucfalva–Nagykeresztúr – Márkháza – Kisbárkány  Köznevelési  Intézményi Társulás  ülését összehívom,  melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés ideje: 2017.  április 03.   (hétfő )14,00  óra
Az ülés helye: Községháza tanácsterme (Lucfalva, Rákóczi utca 38.  )

Napirendi pontok:

1.)    A Fészek Óvoda 2017. évi költségvetés módosításának  megtárgyalása

     Előterjesztő: Bakos Gyula elnök

2.)    A Társulás 2017. évi költségvetés módosításának  megtárgyalása    

     Előterjesztő: Bakos Gyula elnök

3.)    A Fészek Óvoda működésével kapcsolatos feladatok megtárgyalása

-          a nyári zárva tartás meghatározása,

-          a beiratkozás időpontjának meghatározása

      4.)        Egyebek

Meghívott:
Bakos Gyuláné óvodavezető
Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei

Lucfalva 2017. március 28.     

 

 

Bakos Gyula
elnök

Az előterjesztés anyaga az ülést megelőzően megküldésre kerül. 

Lucfalva Község Önkormányzat   Képviselő-testületének   ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§.-a, alapján összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2017. április 03.   (hétfő   ) 11,00 óra
Az ülés helye: Községháza tanácsterme (Lucfalva, Rákóczi utca 38. )

Napirendi pontok:

1.)    A nagybárkány  349/1. hrsz.út ingatlanban lévő tulajdonjogának megtárgyalása
     Előterjesztő: Bakos Gyula polgármester 

2.)    A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok megtárgyalása  
     Előterjesztő: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

3.)    Egyebek

Lucfalva 2017. március 28.  

           

Bakos Gyula
Polgármester 

Meghívottak:

1.      Gyöngyösi Sándorné SZNÖK elnöke
2.      Oláh Róbert RNÖK elnöke

Lucfalva Község Önkormányzata, Nagykeresztúr Község Önkormányzat,  Márkháza Község Önkormányzat, Kisbárkány Község Önkormányzat, Nagybárkány Község Önkormányzat, Sámsonháza Község Önkormányzat   Képviselő-testületének   együttes    ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§.-a,  alapján összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2017. április 03.      (hétfő)13,00 óra

Az ülés helye: Községháza tanácsterme (Lucfalva, Rákóczi utca 38.  )

Napirendi pontok:

1.)    A KÖH 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Demjénné Mustos Beatrix jegyző   

2.)    A Nagybárkány 349/1. hrsz-ú  közös tulajdonban lévő ingatlan értékbecslésének ismertetése  

Előterjesztő:  Dombovári Edina polgármester

3.)    A 2017. évi közbeszerzési tervek megtárgyalása

Előterjesztő: Demjénné Mustos Beatrix jegyző   

Meghívottak:

1./ Nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Lucfalva,  2017.  március 28.              

Bakos Gyula
Polgármester  

Elérhetőségeink

Cím: 3129 Lucfalva Rákóczi út 38. 
Telefon: 06-32-394-200 
Fax: 06-32-394-200
Email: lucfalva3129@gmail.com
GPS: H:48.0305692
SZ:19.691604

 

Ügyfélfogadás

Hétfő:   12:00 - 16:00
Kedd:  Ügyfélfogadás szünetel
Szerda:  Ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök:   Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 09:00 - 12:00

 

Térkép

 
Go to top