2017 | 08 | 25 Lucfalva Község Önkormányzata RÁKÓCZI ÚT VÍZELVEZETŐ-RENDSZERÉNEK SZAKASZOS FELÚJÍTÁSA

Lucfalván a nagyobb esőzések alkalmával többször okozott jelentős kárt az utóbbi években a külterületi mezőkről lezúduló víz. A falu önkormányzata évek óta kereste a megoldást a vízkár kockázatok kivédésére, majd 2016-ban pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében vízrendezésre. A tervezett rekonstrukció célja a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, a vízkár kockázatok csökkentése.

Lucfalva a Kis-Zagyva völgyében, a Cserhát és a Karancs hegységek határán, 300-400 méter magas hegyek között helyezkedik el. A faluban az elmúlt években többször fordult elő vízkáresemény, mivel a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat kiépítettsége, állapota nem megfelelő. A Rákóczi út mindkét oldalán leromlott mederiap burkolatos árok található. Az árkok közvetlenük a Kis-Zagyva ág patakba torkoltának. A patakburkolat felújítása korábban csak részlegesen történt meg, a Rákóczi úti hídtól a külterület irányába a burkolat már szétmosódott.

Lucfalva Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek célja a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése a felújított patakmedren és árkokon keresztül. Az önkormányzat célul tűzte ki továbbá a környezetbiztonság növelését, a település környezeti állapotának javítását, valamint a további káresemények megelőzését.

A projekt keretében 538 méter hosszon újul meg a patakmeder és az árokrendszer. A rekonstrukció közvetlenül 22 ingatlant véd meg a vízkároktól.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósít. A helybelieknek hasznos információs anyag készül a vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról.

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat 17.424.231 Ft támogatást nyert el a TOP-2.1.3-15-NG1- 2016-00039 azonosító számú pályázat keretében, A projekt várhatóan 2018 augusztus végéig befejeződik.

a kedvezményezett neve: Lucfalva Község Önkormányzata

· a projekt címe: Rákóczi út vízelvezető-rendszerének szakaszos felújítása

· a szerződött támogatás összege:17.424.231,-

· a támogatás mértéke (%-ban): 100%

· a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.29.

· projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039
 

Letölthető dokumentumok:
Sajtóközlemény Rákóczi út vízelvezető-rendszerének szakaszos felújítása.pdf

 

 

 


 

LAKOSSÁGI  FELHÍVÁS

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Lucfalva  Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

 

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a 5/2017. (V.03.)  önkormányzati rendelettel megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint a PARTNEREK -  érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek - a készülő dokumentumokkal kapcsolatban

-          a lakossági fórumon szóban,

-          illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásos javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A  véleményezés módja: A Lucfalvai Közös Önkormányzati  Hivatalban átvehető, vagy Lucfalva község honlapjáról (www.lucfalva.hu) letölthető partneri adatlap kitöltésével.

Az írásos véleményeiket, javaslataikat és észrevételeiket 2017. június 20-ig juttathatják el az Önkormányzat címére: 3129  Lucfalva, Rákóczi út 38.  vagy az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e-mail címre.

A név és cím nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni !

 

A fenti témákkal kapcsolatosan

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

 

2017. június 07-én   szerdán 17.00 órakor

a Községházán  3129 Lucfalva, Rákóczi út38.

 

A Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a PARTNEREKET, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várjuk a Településképi Arculati Kézikönyvhöz felhasználható „Jó példák” épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések bemutatását, javaslatát digitális fotók formájában az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-mail címre várjuk jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.

 

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

Elérhetőségeink

Cím: 3129 Lucfalva Rákóczi út 38. 
Telefon: 06-32-394-200 
Fax: 06-32-394-200
Email: lucfalva3129@gmail.com
GPS: H:48.0305692
SZ:19.691604

 

Ügyfélfogadás

Hétfő:   12:00 - 16:00
Kedd:  Ügyfélfogadás szünetel
Szerda:  Ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök:   Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 09:00 - 12:00

 

Térkép

 
Go to top